Nigella Trädgård

Prisuppgifter

 

 

  • Trädgårdsskötsel, beskärning och plantering kostar 440 kr per timme exklusive moms (550 kr inkl moms).

För några av dessa tjänster är det möjligt att få skattereduktion, se nedan.

 

  • Trädgårdsdesign och rabattritning kostar 560 kr per timme exklusive moms (700 inkl moms). Priset offereras i förväg.

 

  • Rådgivning kostar också 560 kr per timme exklusive moms (700 inkl moms), då gör vi en gemensam rundvandring i din trädgård - och du får nerskrivet de råd vi talat om.

 

  • Kurser och föredrag är på gång. Kontakta mig gärna om du är intresserad av att jag håller ett föredrag inom t ex beskärning, köksträdgård, kryddland, blomsterrabatt...

 

  • Vid hembesök längre bort än 30 km enkel väg från Lerum debiteras reseersättning med 200 kr per påbörjad timme.

 

 

Skattereduktion hushållsnära tjänster

 

Det är möjligt att få skattereduktion för hushållsnära tjänster för trädgårdsarbete. Så här säger skatteverket:

 

Till trädgårdsarbete som medför rätt till skattereduktion räknas häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden, dvs. trädgårdsarbeten som avser normalt återkommande arbeten av löpande karaktär som utförs i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och som inte kräver några specialkunskaper. Till sådant enklare trädgårdsarbete räknas även klippning av rosor och buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning samt höstgrävning av land och omgrävning av kompost. Till ogräsrensning räknas även bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.

 

NYHET! Sedan augusti 2016 är det också möjligt att få skattereduktion för trädbeskärning!

 

Skattereduktionen innebär att köparen enbart betalar hälften av arbetskostnaden (inklusive moms) som får uppgå till sammanlagt högst 50 000 kr för beskattningsåret. För mer information se skatteverkets hemsida.